Przegląd prasy

Podsumowanie wyników szkolenia i egzaminowania w WORD Gorzów Wlkp.

23 stycznia 2015

9c8b2cac660aa6161544a472843e74d8a3898bc3

5bed6af108e7bbb00c90413473dcf108421c67bd

(512-5-6 fot. WORD Gorzów Wlkp.)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim po raz kolejny uhonorował wyróżniające się ośrodki szkolenia. Podsumowując rok 2014 w zakresie zarówno szkolenia jak i egzaminowania kandydatów na kierowców dyrektor WORD w Gorzowie Wlkp. Zbigniew Józefowski omówił zmiany jakie w ostatnim czasie zostały wprowadzone w procesie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Zaznaczył, że pomimo wielu obaw - biorąc pod uwagę wyniki zdawalności - rok 2014 okazał się rokiem bardzo dobrym. Średnia zdawalność w WORD w Gorzowie Wlkp. wyniosła powyżej 37% i była wyższa od 2013 roku o ponad 3%. Dyrektor podkreślił, że duży wpływ na tak dobre wyniki, ma wysoki poziom szkolenia kandydatów na kierowców. W związku z tym, w dowód uznania dla najlepszych wykładowców i  instruktorów nauki jazdy, przyznał wyróżnienia w czterech kategoriach.

A oto najlepsze z osk w zakresie zdanych egzaminów teoretycznych kandydatów na kierowców w 2014:

16d1c54100732376eaa87d7dff7dcae3f1840674

(512-6a fot. WORD Gorzów Wlkp.)

1.AUTO-MOTOR Włodzimierz Jędrasiak Myślibórz

2.Ośrodek Szkolenia Kierowców  “WITCZYK” Wiesław Witczyk Gorzów Wlkp.

3.Akademia Nauki Jazdy MSP Monika Sekita-Pilch Gorzów Wlkp.

4.Szkoła Nauki Jazdy “KIEROWCA” Janusz Badura Gorzów Wlkp.

5.Szkoła Nauki Jazdy GALAXY Arkadiusz Teleśnicki Gorzów Wlkp.

6.Szkoła Kierowców “POLONEZ” Anna Winiarska -Doktór Gorzów Wlkp.

7.Ośrodek Szkolenia Kierowców "BŁAŻEJCZYK" Zbigniew Błażejczyk Gorzów Wlkp.

8.Szkoła Jazdy Jacek Lewera Bobrówko

9.Nauka Jazdy "ATA" Dariusz Klisowski Gorzów Wlkp.

10.Szkoła Jazdy “PRIMA” Eugeniusz Matuszak Myślibórz

W zakresie egzaminów praktycznych w 2014 roku wyróżnionych zostało 40* ośrodków, wśród których najlepszymi okazali się:

* Jako kryteria pozwalające na wyłonienie grona najlepszych przyjęto min. 25 egzaminów (tylko kategoria B - pierwsze podejście) oraz zdawalność powyżej średniej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., która w 2014 roku wyniosła 37,5%.

3452625f30d6293b59317e54cd6ef80affbe4a26

(512-7 fot. WORD Gorzów Wlkp.)

I miejsce - Ośrodek Szkolenia Kierowców "BŁAŻEJCZYK" Zbigniew Błażejczyk Gorzów Wlkp.

II miejsce AUTO-SZKOŁA “ALE JAZDA” Paweł Sobczak Witnica

III miejsce Szkoła Nauki Jazdy GALAXY Arkadiusz TeleśnickiGorzów Wlkp.

oraz

Ośrodek Szkolenia Kierowców “PRAWKO” Jan Jerzy Skrodziuk Gorzów Wlkp.

Ośrodek Szkolenia Kierowców “KIEROWCA” Damian Badura  Strzelce Krajeńskie

Akademia Nauki Jazdy MSP Monika Sekita-Pilch Gorzów Wlkp.

Szkoła Nauki Jazdy “PABLO” Paweł Żygielewicz Słubice

Ośrodek Szkolenia Kierowców “GRZEŚ” Grzegorz Maliński Gorzów Wlkp.

“AUTO-MOTO” Nauka Jazdy Marek Plich Gorzów Wlkp.

Ośrodek Szkolenia Kierowców “ALE JAZDA” Agata Rozalik-Friedrich Dębno

Nagrodzono także:

Szkołę Kierowców “POLONEZ” Anna Winiarska - Doktór z Gorzowa Wlkp. za uzyskanie I miejsca w szkoleniu kandydatów na kierowców kategorii C oraz D

Szkołę Kierowców “PROKUDA” Katarzyna Prokuda-Zawada z Gorzowa Wlkp.za uzyskanie I miejsca w szkoleniu kandydatów na kierowców kategorii C+E.

Tytułem “Instruktor Roku 2014” zostali nagrodzeni:

0b833c570d08d68f249c60e37e14e020a22726a4

(512-8 fot. WORD Gorzów Wlkp.)

1.Michał Basisty

2.Arkadiusz Teleśnicki 

3.Zbigniew Błażejczyk

4.Maciej Górka

5.Paweł Sobczak 

6.Jan Jerzy Skrodziuk

7.Paweł Żygielewicz

8.Dariusz Pilch

9.Arkadiusz Konopski

10.Grzegorz Maliński

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. - Zbigniew Józefowski, wręczył wszystkim wyróżnionym pamiątkowe dyplomy, listy gratulacyjne oraz upominki. Ponadto pierwsza dziesiątka OSK oraz instruktorów otrzymała magnetyczne naklejki, które wyróżniać będą pojazdy szkoleniowe ośrodków i instruktorów o najwyższych wynikach zdawalności uzyskanych w 2014 roku.

W trakcie spotkania wicewojewoda - Jan Świrzepo, wręczył członkom działającego już od ponad 20 lat Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców w Gorzowie Wlkp. odznaczenia państwowe i resortowe.

Także Prezes Gorzowskiego Stowarzyszenia - Władysław Drzazga uhonorował zasłużonych instruktorów nauki jazdy.