Przegląd prasy

Pojazd specjalny i zwolnienie z opłaty drogowej

Autor: Rzeczpospolitej

19 maja 2005

Pytanie: Czy przedsiębiorca wykorzystujący pojazd specjalny w transporcie drogowym lub przewozach na potrzeby własne musi mieć kartę opłaty drogowej?

Odpowiedź: Utrzymywanie, że przedsiębiorca wykorzystujący pojazd specjalny nie musi mieć karty opłaty drogowej oraz zaświadczenia bądź licencji, prowadziłoby do wyłączenia niektórych z tego obowiązku, ze względu na rodzaj użytkowanych w firmie pojazdów. Tymczasem wyłączenia z obowiązków stosowania ustawy o transporcie drogowym ustawodawca zawarł w art. 3 i 42. Nie ma w nich mowy o przedsiębiorcach, których rodzaj wykonywanej działalności zmusza do korzystania z pojazdów specjalnych. Oczywiście nie każdy pojazd specjalny musi przewozić towar lub osoby (np. koparka). Inaczej będzie jednak, gdy pojazd ma takie możliwości. Dlatego ewentualne wątpliwości powinno rozstrzygnąć przeprowadzone postępowanie.

Odpowiedzi udzielił: Tomasz Nowak, pracownik UC w Nysie