Przegląd prasy

Pojazdy egzaminacyjne / Pojazdy szkoleniowe

6 listopada 2007

Komunikat Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę samochodów dla potrzeb Warszawskiego WORD. W jazdach egzaminacyjnych będzie używany samochód m-ki TOYOTA Yaris. Została podpisana (6.11.2007) umowa pomiędzy WORD i firmą TOYOTA określająca ilość, terminy dostaw tych samochodów oraz wyposażenie. Samochód Tyota zostanie wprowadzony do eksploatacji nie wcześniej niż 1 lutego 2008 r. Wynika to zarówno z terminów wynikających z podpisanego kontraktu jak i wcześniej prowadzonych rozmów przez przedstawicieli SOSK Warszawa z Dyrektorem WORD. Do obsługi i realizacji tej umowy przeznaczona jest stacja Tyota Marki. Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z wcześniej podjętymi  na ostatnim zebraniu decyzjami postanowił: 1) Doprowadzić do podpisania umowy z Toyota Marki dotyczącą zarówno warunków zakupów, serwisowania dodatkowego wyposażenia, ubezpieczenia oraz wielu innych spraw związanych z problemami występującymi z eksploatacją samochodów szkoleniowych w OSK. Umowę taką mieliśmy podpisaną z G M Opel i wnioski wynikające z doświadczenia chcemy uwzględnić przy zawieraniu nowej umowy Toyota Marki. 2) W najbliższym terminie zorganizujemy spotkanie w Markach z Panem Pawłem Ziębą, który  odpowiada za kontakty z OSK i jest bezpośrednim przedstawicielem Tyota Marki. Będziemy mogli doprecyzowć nasze wymagania przed ewentualną decyzją o zakupie konkretnego modelu Yarisa. Zostaliśmy poinformowani przez Dyrekcję Tyota Poland, że maksymalna zniżka na samochody m-ki Tyota wynosi obecnie 8%. 3) O wszystkich ustaleniach pomiędzy WORD a SOSK Warszawa niezmiernie ważnych dla całego Naszego środowiska takich jak np. termin wycofania Opli z Word będziemy informowali na bieżąco. Proszę o ewentualne  pytania lub uwagi. Z poważaniem Wojciech Szemetyłło.