Przegląd prasy

Polak na czele Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego

9 listopada 2007

Po raz pierwszy od chwili utworzenia, czyli od 59 lat, Polak został wybrany prezydentem Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego - IRU w Genewie. Jest nim JANUSZ ŁACNY, członek Zarządu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych od 3 kadencji (prezes Zarządu ZMPD w kadencji 1999 - 2003 r.) Podczas odbywającego się właśnie teraz w Genewie Zgromadzenia Ogólnego Członków IRU dokonano wyboru władz IRU na kadencję 2008 - 2009. Nowo wybrany prezydent Janusz Łacny, w poprzedniej kadencji był wiceprezydentem IRU i przewodniczącym Rady Transportu Towarowego. W listopadzie 1999 r. po raz pierwszy Zgromadzenie Ogólne IRU wybrało go do 10-osobowego Prezydium IRU na 2-letnią kadencję, ponawiając wybór w 2001 r., kiedy był członkiem Rady Przewozów Towarowych. Nową funkcję Janusz Łacny zacznie pełnić od 1 stycznia 2008 r.

Słowa kluczowe IRU transport drogowy