Przegląd prasy

Polska Izba Gospodarcza OSK ma nowe władze

28 marca 2014

256195050b16a044941fe3f10bd7bb6774a45f3beeb11fe7fbc9478eec906baacd60532f433d0e974b1f601f79a5b91429e06472fe505f6835cb3014e0c81af08d43ea0885f292e47650a91f7b2edb4b4f3b1936f5da24930869df1e85559dd067681eda

b89ca8d1e8a02fa8a25a6a23043b22a766614812

(Fot.: 488-16-20 pigosk oraz 3 jola michasiewicz)

W dniu 28 marca 2014 r. w siedzibie Izby w Piastowie przy ul. Piotra Skargi 1 (fot. 1) odbyło IX Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (PI GOSK). Przybyłych powitał prezes Jan Domasik (fot. 2-4), życząc delegatom podejmowania mądrych i rozważnych decyzji podczas wyborów do nowych władz Izby oraz owocnych obrad. Po powitaniu prezes dokonał uroczystego wręczenia odznaki godności honorowego członka PIG OSK oraz kwiatów wraz z życzeniami Tadeuszowi Piotrowskiemu, członkowi założycielowi Izby. Odznaka Godności Honorowego Członka PIG OSK jest uznaniem szczególnych zasług kolegi Tadeusza Piotrowskiego oraz symbolizuje mocną więź zIzbą.

Następnie delegaci wysłuchali sprawozdania z pracy zarządu PIG OSK, skarbnika oraz poszczególnych komisji. Prezes Jan Domasik informował o działalności Izby w okresie lat 2012-2013 tj. w czasie, gdy zarządzał PIG OSK. Za największy sukces ustępującego zarządu uznał osiągnięty cel w rozwoju PIG OSK, integracji członków oraz wzrost potencjału ekonomicznego Izby. Równie ważnym osiągnięciem jest przyjęcie przez Podkomisję Nadzwyczajną sejmowej Komisji Infrastruktury oraz resort transportu poprawek do projektu zmiany ustawy o kierujących pojazdami zgłoszonych przez PIG OSKi oraz podjęcie działań wyjaśniających ważność certyfikatów symulatorów o 3 stopniach swobody.

Prezes Domasik zachęcał delegatów do szukania i zgłaszania kandydatów do nowych władz Izby. Kończąc swoje wystąpienie zarekomendował na swojego następcę kandydaturę Krzysztofa Szymańskiego. Zapewnił wszystkich, że jest to jeden z najlepszych kandydatów charakteryzujący się dużym i bogatym doświadczeniem w prowadzeniu organizacji społecznej PFSSK pełniąc w niej funkcję prezesa przez dwie kadencje od 2006- 2014 r.

Za dotychczasową pracę na rzecz PIG OSK prezes Jan Domasik otrzymał podziękowania od przybyłych delegatów. Życzenia oraz kwiaty były wyrazem uznania ustępującego Prezesa.

Delegaci IX Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców dokonali wyboru do władz Izby.

Nowym Prezesem PIGOSK na kolejną, 4 letnią kadencję został wybrany kolega Krzysztof SZYMAŃSKI (fot. 6).

Członkami zarządu zostali:

1.Czesław SWARYCZEWSKI - wiceprezes

2.Marek GAWROŃSKI - wiceprezes

3.Wojciech GÓRA - sekretarz

4.Marek STASIAK - skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

1.Zbigniew USZCZYŃSKI - przewodniczący

2.Danuta KARDAŚ - wiceprzewodnicząca

3.Andrzej SURAL - sekretarz

4.Zbigniew BEM - członek

Skład Sądu Koleżeńskiego:

1.Grzegorz DŁUGOSZEWSKI - przewodniczący

2.Witold SAMSEL - wiceprzewodniczący

3.Michał SZYPURA - sekretarz

4.Marek GLISZCZYŃSKI - członek

W imieniu wszystkich delegatów złożono serdeczne gratulacje nowemu prezesowi PIG OSK - Krzysztofowi SZYMAŃSKIEMU, członkom Zarządu PIGOSK i członkom Komisji. Krzysztof SZYMAŃSKI podziękował delegatom za głosowania. Zapewnił, iż jest pełen nadziei na merytoryczną współpracę z wszystkimi członkami Izby - dla dobra PIG OSK.

Opr. Wojciech Góra, sekretarz zarządu, dyrektor biura PIG OSK