Przegląd prasy

Polska-Rosja: problemy w dziedzinie przewozów drogowych

3 maja 2012

Jak informuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: W Lipsku, podczas Sesji Ministerialnej Międzynarodowego Forum Transportowego, odbyły się bilateralne rozmowy Sekretarzy Stanu Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnych za transport drogowy: Tadeusza Jarmuziewicza i Siergieja Aristowa. Omówiono sprawy bieżących problemów występujących w dziedzinie przewozów drogowych w relacjach pomiędzy obu państwami. Strona rosyjska potwierdziła, że dla dokonania kwalifikacji rodzaju międzynarodowego przewozu drogowego, rozstrzygające znaczenie ma kraj załadunku towaru. Strona polska przekazała stronie rosyjskiej pisemne stanowisko w tej sprawie. Dla ustalenia jednolitego sposobu kwalifikacji przewozu przez służby kontrolne obu stron, postanowiono zwołać, w trybie pilnym, posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Zaplanowano, że spotkanie to odbędzie się 5 czerwca 2012 roku w Warszawie.