Przegląd prasy

Pomoc dla niepełnosprawnych kierowców

2 sierpnia 2011

Opolski PFRON uruchamia kolejny program pomocy niepełnosprawnym. Program "PEGAZ 2010" realizowany będzie w trzech obszarach pomocowych: w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. Termin składania wniosków mija 22 sierpnia br. Wnioski mogą składać osoby pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu. W przypadku starania się o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego, osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o dysfunkcji obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, która uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym.