Przegląd prasy

Ponad 1000 nowych licencji dla taksówkarzy

1 marca 2010

Jak poinformował warszawski ratusz systematycznie od 2007r. zwiększa się liczba przyznawanych rocznie limitów licencji. W tym roku ponad 1000 nowych uprawnień czeka na przyszłych taksówkarzy. Dwukrotnie zwiększyła się liczba egzaminów dla osób ubiegających się uprawnienia taksówkowe –do końca czerwca ratusz zaplanował ich osiem. Dzięki tym działaniom obecnie licencję można uzyskać znacznie szybciej niż w latach ubiegłych. Aktualnie o licencję taksówkową ubiega się ponad 700 osób. Zwiększenie liczby egzaminów i licencji uprawniających do prowadzenia taksówki na terenie Warszawy - to odpowiedź władz miasta na stale rosnącą liczbę osób chętnych do wykonywania tego zawodu oraz głosy płynące z organizacji praw konsumenckich. Do 2006 roku liczba przyznanych w Warszawie licencji była stała i wynosiła 7962. Taka sytuacja spowodowana była nieuchwalaniem w latach 2006-2007 limitu nowych licencji a jedynie udzielaniem uprawnień w miejsce licencji odzyskanych (rezygnacja, zgon przedsiębiorcy lub jej ostateczne cofnięcie). Miesięcznie w tym trybie do wydania przeznaczano średnio 25 “nowych” uprawnień. Tylko w 2006r. kolejka oczekujących na wydanie licencji osób wynosiła przeszło 900, przy czym okres oczekiwania na przyznanie licencji przekraczał półtora roku (obecnie wynosi on około trzech tygodni). Było to związane z tym, że przy przyznawaniu licencji taksówkowych obowiązywał system promesowy - osoby ubiegające się o licencję uprawniającą do jazdy taksówką musiały najpierw otrzymać “przyrzeczenie udzielenia licencji – promesę. W latach 2004-2006 promes wydano ponad 2.600 a rzeczywistych uprawnień niespełna 1000. Sytuacja stopniowo zmieniała się od 2007 r. w wyniku sukcesywnie podejmowanych na wniosek Prezydenta Miasta uchwał zwiększających liczbę licencji. Do 2009 r. limit powiększony został o 1500 i obecnie wynosi 9.462. Wyżej wymienione działania władz miasta doprowadziły w 2009 r. do udzielania licencji uprawiającej do prowadzenia taksówki z pominięciem promes. Aktualnie w ramach uchwalonego we wrześniu na rok 2010 limitu 500 nowych licencji taksówkowych a także uprawnień “odzyskanych" możliwe jest wydanie w tym roku 1.037 licencji.

*) zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Rada Miasta określa nie później niż do 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji.