Przegląd prasy

Poradnik metodyczny instruktora – czyli scenariusze zajęć

24 czerwca 2007

d23410fece323e22c058dcc75b360d69bf35a478

PORADNIK METODYCZNY INSTRUKTORA czyli scenariusze zajęć – jeden z elementów składowych “Pomocnika instruktora”. Poradnik przedstawia 34 zagadnienia, które powinny zostać “przerobione” podczas zajęć praktycznych (jazd) w trakcie kursu na prawo jazdy kategorii B. Podzielono je na cztery grupy (wg stopnia zaawansowania nauki): 1) podstawy kierowania pojazdem; 2) uczestniczenie w ruchu drogowym. Podstawy techniki jazdy; 3) Właściwe reakcje na sytuacje drogowe. Doskonalenie techniki jazdy; kierowanie pojazdem w nietypowych i trudnych sytuacjach. Zajęcia w każdej z grup powinny kończyć się praktycznym sprawdzianem, podsumowującym zdobyte umiejętności. Propozycja metodyczna takiego sprawdzianu zamyka scenariusze zajęć w danej grupie. Proponowane scenariusze składają się z: - zadań dydaktycznych precyzujących tematykę zajęć; - zalecanych ćwiczeń praktycznych; - zestawu pytań, na które uczniowie powinni odpowiedzieć w trakcie i po zakończeniu zajęć; - zestawu poleceń, które uczeń powinien prawidłowo wykonać podczas jazdy czy ćwiczeń szczegółowych.

a7cd11b2bef61d3802c68ff9e487bf865755a9a4

POMOCNIK INSTRUKTORA – wydawnictwo segregatorowe zawiera następujące elementy: główny to “Praktyczny szkicownik”, czyli 16 plansz, zawierających różne schematy dróg. Plansze powleczone są specjalną folią, na której można kreślić nieskończoną ilość schematów zachowań i sytuacji drogowych. Mogą to być schematy zadań, które polecamy słuchaczowi wykonać, jak i szkice sytuacji, które właśnie miały miejsce i które warto szczegółowo omówić. Chcąc ułatwić pracę instruktorom, na większości plansz zamieszczone zostały wzory znaków lub sygnałów drogowych, które mogą występować na przedstawianym na danej planszy np. skrzyżowaniu. Plansze na sztywnym kartonie, wpięte w wygodny segregator. Do ryzowania służy specjalny, sucho ścieralny pisak wysokiej jakości, dołączony do każdego pakietu. Szkice ścieramy polarową ściereczką, także wchodzącą w skład każdego zestawu. Następnie pomocnik zawiera także “Tablice znaków i sygnałów drogowych” – barwne, z opisami; w zestawie “Poradnik metodyczny instruktora” – przedstawiający 34 scenariusze zajęć praktycznych, uporządkowanych w czterech grupach (wg. stopnia zaawansowania nauki).

Pakiet “Pomocnik instruktora” ................... 38,00 zł

Zamów teraz – 0-502-659-431 (non-stop)