Przegląd prasy

Potrzebne nowe przepisy specustawy drogowej

15 kwietnia 2008

Budowa dróg ekspresowych S-8 i S-19 przebiegających przez obszar działania białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest przesądzona” - zapewnił Podsekretarz Stanu Zbigniew Rapciak podczas pobytu w Białymstoku. W czasie wizyty Wiceminister spotkał się z Wojewodą Podlaskim Maciejem Żywno oraz z Burmistrzem Augustowa Kazimierzem Kożuchowskim. Podsekretarz Stanu Z. Rapciak zapowiedział wprowadzenie nowych przepisów, m.in.: nowelizacji drogowej Specustawy oraz Ustawy o zamówieniach publicznych. Omówiono również szczegółowo realizację inwestycji w zakresie dróg krajowych w regionie do 2012 roku. W czasie wizytacji placów budowy obwodnic Augustowa i Wasilkowa, Wiceminister Zbigniew Rapciak zapoznał się z zakresem już wykonanych prac oraz z kluczowymi problemami, jakie pojawiły się przy prowadzeniu obu tych inwestycji.