Przegląd prasy

Potwierdzanie danych przy rejestracji pojazdów

13 stycznia 2005

Pytanie: Dlaczego przedkładając wszelkie wymagane przepisami dokumenty pojazd nie jest rejestrowany "od ręki" tylko czasowo pod pretekstem "potwierdzania danych"? Dlaczego w tym celu (wbrew przepisom KPA!) weryfikowane są tylko urzędowe dokumenty wydane przez polskie urzędy a dokumenty zagraniczne już takiemu potwierdzaniu nie podlegają? Edmund Bogacz

Odpowiedź: Czasowa rejestracja służy nie tylko potwierdzaniu danych - przeprowadzaniu postępowania wyjaśniającego. Ma służyć posiadaczowi pojazdu, który będzie oczekiwał na wydanie stałego - centralnie personalizowanego dowodu rejestracyjnego. Centralna personalizacja spowodowała znaczną poprawę bezpieczeństwa naszych pojazdów, gdyż czyste blankiety dowodów rejestracyjnych nie są nigdzie dostępne. W latach ubiegłych zdarzały się bardzo częste kradzieże tych blankietów, wprost z wydziałów komunikacji. Celem tych kradzieży nie była z pewnością chęć kolekcjonowania takich dokumentów, lecz "legalizowanie" aut przez grupy przestępcze.

Odpowiedzi udzielił: Maciej Wroński
Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Czat, który odbył się: 21 Grudnia 2004 12:00