Przegląd prasy

Poziom zdawalności bez zmian

21 lipca 2009

Miało być łatwiej, ale nie jest. Statystyki nie odnotowały poprawy zdawalności po zmodernizowaniu egzaminu na prawo jazdy – czytamy w internetowym magazynie e-transport. W Lubelskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego po podsumowaniu pierwszego miesiąca obowiązywania nowej formuły okazało się, że nadal nie zdaje 70 procent kursantów. Najwięcej egzaminów kończy się już na placu manewrowym, zwłaszcza podczas jazdy na łuku. Również wszelkiego rodzaju utrata kontroli nad pojazdem oznacza interwencję egzaminatora, a tym samym - oblany egzamin. - Generalne przyczyny porażek na egzaminach się nie zmieniają - powiedział Artur Banaszkiewicz, wicedyrektor lubelskiego WORD-u z reporterowi RMF FM. - Najwięcej osób oblewa już na placu manewrowym (26 procent) i głównie chodzi cofanie po łuku. Kolejne 26 procent nie zdaje z powodu stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast z powodu wymuszenia pierwszeństwa pojazdu oblewa 25 procent egzaminowanych.