Przegląd prasy

Pracują nad wspólnym stanowiskiem

9 sierpnia 2012

 

cdd4e2cde84115cc405b007e1e7b5b3abade7d2aebea9db7bc216909d81c1a90ad8591681c7e32e9baae7933c74d028a34b866c925188ed52e225a350ffcd2082ced20d9fc8b26a66f3259f6556900da

(Fot.: PD@N 437-57-60pfssk)

 

W dniu 9 sierpnia 2012 w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia Kierowca.PL odbyło się kolejne, czwarte spotkanie robocze ogólnopolskich organizacji zajmujących się szkoleniem kierowców i kandydatów na kierowców. Gorącym tematem spotkania była sytuacja powstała po ostatniej konsultacji w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, podczas której dyskutowano tylko nad jednym postulatem dotyczącym zmiany ustawy - tak, aby można było zdawać egzamin państwowy samochodem będącym w dyspozycji OSK. Dogrona czterech organizacji szkolących a mianowicie:Polskiej Federacji Ośrodków Szkolenia Kierowców; Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz Stowarzyszenie KIEROWCA.PL. dołączyły koleje dwie organizacje: Polski Związek Motorowy oraz Liga Obrony Kraju. Przybyli przedstawiciele tych organizacji zadeklarowali pełne poparcie do zgłaszanych poprzednio postulatów i wyrazili chęć uczestnictwa w dalszych wspólnych wysiłkach nad wypracowywaniem jednomyślnego stanowiska dla całej branży szkoleniowej. Uczestnicy spotkania wyrazili pełne poparcie dla idei integracji oraz wspólnej pracy z zachowaniem autonomii i odrębności stanowisk wynikających na przykład z celów statutowych. Postanowiono kontynuować praktykę roboczych spotkań w celu wypracowywania wspólnego stanowiska w konkretnych, bieżących sprawach. Na spotkaniu omówiony został projekt Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Uzyskany konsensus pozwoli na wypracowanie wspólnych uwag i przesłanie ich w ramach konsultacji Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Przygotowali D.Gil, W.Szemetyłło