Przegląd prasy

Prawo do Naprawy a kierowca

28 października 2008

Prawo jazdy - marzenie sporej grupy młodych osób. Móc usiąść za kierownicą i prowadzić samochód. Początkowa niezwykłość tego zajęcia z czasem ustępuje miejsca prozie życia - stan polskich dróg nie pozwalający w pełni cieszyć się mocą skrywaną pod maską auta, potrzeba systematycznego serwisowania, wysokie koszty napraw, duży obowiązkowy koszt ubezpieczenia. Posiadanie samochodu kosztuje i to całkiem sporo- przeciętny konsument na konserwację swojego pojazdu i utrzymanie go w ruchu wydaje przez 10 lat kwotę równą aż 100% pierwotnej ceny auta. Wprowadzone w 2002 roku rozporządzenie GVO/BER 1400/2002, oprócz wpływu na rynek motoryzacyjny, ma także znaczenie dla kierowców. Przede wszystkim zachowało ich prawo wyboru, gdzie chcą naprawiać swój samochód. Wspomniane rozporządzenie korzystnie wpłynęło na konkurencyjność na rynku napraw i części samochodowych, gwarantując niezależnym firmom tego sektora dostęp do danych technicznych. Cóż to oznacza w praktyce? Dzięki temu, niezależne warsztaty mogą dokonywać napraw i serwisować samochody, które są coraz bardziej skomputeryzowane i skomplikowane. Mechanicy muszą mieć dostęp do wiedzy i informacji, aby wiedzieć co robić, by pojazd mógł bezpiecznie się poruszać, spełniając przy tym wszystkie normy (dotyczące np. emisji spalin) wytyczone przez producenta. Wspomniane informacje są również niezbędne do produkcji urządzeń diagnostycznych czy oprogramowania.

Warto podkreślić fakt, że wygaśnięcie GVO, wpływając na stan aut, wpłynie również na pogorszenie bezpieczeństwa na drogach.

Obecnie mamy wiele kłopotów z mobilizacją kierowców do dbałości o stan techniczny samochodów. Blisko 1 właścicieli aut w Polsce nie odwiedza warsztatów w ciągu roku. Dzięki prowadzonym akcjom edukacyjnym, jak choćby Akademia Bezpiecznego Samochodu, pojawiają się pewne pozytywne trendy, np. z 25% do 31% wzrósł odsetek osób profilaktycznie odwiedzających warsztat, w celu sprawdzenia stanu technicznego pojazdu. Brak GVO i rosnące ceny części sprawią, że sytuacja będzie zmierzać w odwrotnym kierunku. Bez sprawiedliwego i pełnego dostępu do informacji, narzędzi i wyposażenia, części oraz szkoleń niezależni uczestnicy rynku, czyli warsztaty samochodowe nie będą w stanie zapewnić bezpiecznego i ekologicznego poruszania się pojazdu. Samych kierowców natomiast nie będzie stać na utrzymanie zaawansowanych technicznie samochodów i serwisowanie ich w ASO. Brak GVO doprowadzi do ograniczenia inwestycji w produkcję i narzędzia, a ostatecznie wyeliminuje z rynku zarówno producentów, jak i dystrybutorów części zamiennych i urządzeń warsztatowych oraz warsztaty niezależne. Tym samym klient będzie zmuszony do korzystania z usług oferowanych przez Autoryzowane Stacje Obsługi, monopolistycznie zaopatrywanych przez koncerny samochodowe w urządzenia, części i dane techniczne. Brak konkurencji, doprowadzi do wzrostu cen za części i usługi, co najbardziej odczuje oczywiście 15 milionów użytkowników samochodów w Polsce. Poza tym wybór części potrzebnej do naprawy zostanie narzucony przez koncerny samochodowe. Konsument ma prawo do instalowania części wysokiej jakości, spełniających wszelkie wymagania prawne, niezależnie od tego, czy zostały dostarczone przez producenta pojazdu, czy też nie- wraz z wygaśnięciem GVO swoboda wyboru w tej kwestii zostanie mocno ograniczona.

Unijne rozporządzenie wprowadziło także zmiany w zakresie napraw gwarancyjnych- również z korzyścią dla klienta. Po pierwsze może on zdecydować się na części nie posiadające logo koncernu samochodowego, po drugie może skorzystać z usług warsztatu niezależnego. W obu wypadkach nie traci gwarancji- należy jednak zaznaczyć, że ten przywilej odnosi się tylko do napraw finansowanych przez konsumenta, jak np. wymiana części eksploatacyjnych. Warto w tym miejscu podkreślić również znaczenie rozporządzenia GVO dla Autoryzowanych Stacji Obsługi- one również stracą na braku GVO, stając się w zasadzie bezwolnym wykonawcą polityki narzucanej przez koncerny samochodowe. W tym momencie ASO mogą zaoferować klientom wykonanie naprawy z użyciem nie oznaczonych logo koncernu samochodowego części, znacznie tańszych, będąc tym samym bardziej konkurencyjnym i atrakcyjnym dla klienta. Rozporządzenie GVO/BER 1400/2002 pozwala kierowcom na opłacalne przemieszczanie się. W momencie wzrostu nawet o 60% cen części i usług, a ten scenariusz jest realny w przypadku braku konkurencji na rynku motoryzacyjnym, posiadanie auta stanie się niemal luksusem nawet dla klasy średniej. Przeciętnie zarabiający obywatel będzie zmuszony bądź do rezygnacji z samochodu, bądź też z dbania o niego w należyty sposób. Pamiętać natomiast należy, że samochody z powodów bezpieczeństwa i ochrony środowiska muszą spełniać odpowiednie standardy i być regularnie sprawdzane i to dla dobra wszystkich użytkowników dróg – poinformowała polska komisja R2RC.