Przegląd prasy

Prawo jazdy dla głuchoniemych

10 sierpnia 2009

Pionierski w polskich warunkach kurs prawa jazdy dla głuchoniemych zorganizuje z końcem września Auto Mobility Centrum (AMC). AMC to działające do lutego konsorcjum stworzone przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Instytut Transportu Samochodowego i Automobil Polski , którego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zwiększeniu ich mobilności. “Do tej pory osoby głuchonieme jedynie sporadycznie zdobywały prawo jazdy ,gdyż do pokonania było bardzo wiele trudności. Warunkiem był instruktor znający jeżyk migowy i gotów do podjęcia sporego ryzyka” -powiedział portalowi na drogach prezes AMC ,Krzysztof Marciniak. Rozpoczęcie kursów z prawdziwego zdarzenia jest możliwe dzięki powstaniu na zamówienie konsorcjum specjalnego programu komputerowego umożliwiającego porozumiewanie się instruktora i kursanta. “Dzięki współpracy z informatykami z krajów bałtyckich stworzyliśmy Graficzny System Emisji Rozkazów, czyli GRASER-a zdolnego do przekazania w sposób graficzny 30 poleceń, przy czym szkoleni oczywiście wcześniej poznają treść symboli”- wyjaśnia prezes Marciniak. Nad GRASER-em pracowali tłumacze języka migowego i sami głuchoniemi, a przydatność programu wysoko ocenił Polski Związek Głuchych rekomendując go szkołom jazdy. AMC zamierza go im sprzedawać w cenie ok. tysiąca złotych. Jak zaznacza K. Marciniak umożliwi to szkolenie kolejnych grup osób, które do tej pory mogły jedynie marzyć o zdobyciu prawa jazdy. “Sami czekamy obecnie już tylko na hardware, czyli ekrany LCD, które na początek zamontujemy w czterech samochodach”- dodaje prezes AMC. W pierwszej turze konsorcjum zamierza przeszkolić dwie grupy kursantów w Warszawie i we Włodzisławiu Śląskim liczące razem 70 osób.