Przegląd prasy

Prawo jazdy dla strażaków

6 maja 2010

7d501ea8a73c3a0ccb20c7992ba1ab2d3d8a9032

(Fot.: PD@N 339-27)

Ośrodek Szkolenia Kierowców “AUTO SZKOŁA HYŻY” Zbigniew Hyży z Bełchatowa w ramach unijnego programu Kapitał Ludzki realizuje projekt “SZKOLENIA NA PRAWO JAZDY DLA OSP”. Mimo, iż projekt jest realizowany w okresie 1.5-25.8.br., niestety - jak informują nas organizatorzy- rekrutacja uczestników jest zakończona, jednak obiecują, iż w przyszłości także będą się ubiegali o dofinansowania szkoleń dla szerszych grup odbiorców. Projekt bardzo interesujący, zachęcamy do lektury.

Cel projektu: Projekt ma na celu podniesenie kompetencji 25 strażaków z jednostek OSP działających na terenie powiatów bełchatowskiego i pabianickiego poprzez zorganizowanie szkoleń na prawo jazdy kat. B+E, C i C+E.

Finansowanie projektu: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne.

Grupa docelowa: 25 osób z 11 jednostek OSP, które zwróciły się do O.Sz.K. “AUTO-SZKOŁA HYŻY” Zbigniew Hyży z prośbą o zorganizowanie dla nich kursów na prawo jazdy kat. B+E, C i C+E. Grupa zgłaszająca inicjatywę reprezentuje OSP z miejscowości : Bukowie Górne, Dobrzelów, Drużbice, Leszczyny Duże, Orzk, Podstoła, Redociny, Rożniatowice, Suchcice, Ślądkowce oraz Wadlew. Są to osoby zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego dobrowolnie zgłaszające chęć podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w niniejszym projekcie szkoleniowym.

Działania:

1. Zarządzanie i promocja projektu.

2. Kurs na prawo jazdy kat. B+E dla 5 osób

3. Kurs na prawo jazdy kat. C dla 14 osób

4. Kurs na prawo jazdy kat. C+E dla 6 osób

5. Kurs ratownictwa medycznegodla 25 osób

6. Monitoring i ewaluacja.

7. Zamknięcie i rozliczenie projektu.