Przegląd prasy

Prezentacja Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego

23 kwietnia 2015

W siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyła się publiczna prezentacja projektu realizowanego w ramach programu PO PC 2014-2020 pt.: “Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego”. W systemie teleinformatycznym będą gromadzone i udostępniane informacje o przedsiębiorcach oraz osobach zarządzających transportem drogowym, a także o ich naruszeniach. System KREPTD będzie kompatybilny z unijnym systemem ERRU. Podstawowe funkcje KREPTD: eliminacja nieuczciwych przedsiębiorców z rynku, wzrost efektywności procesów administracyjnych związanych z wydawaniem zezwoleń i licencji wspólnotowych, e- usługi dla obywateli (dostęp do rejestrów, możliwość złożenia wniosku do starosty o wydanie zezwolenia, sprawdzenie statusu sprawy), integracja z rejestrami publicznymi w zakresie transportu drogowego, wzmocnienie współpracy administracyjnej z państwami UE w zakresie nadzorowania przedsiębiorstw transportu drogowego, usprawnienie wymiany danych pomiędzy GITD, starostami i organami kontrolnymi, ustanowienie (i automatyczna aktualizacja) jednolitej bazy danych osób o tzw. “dobrej reputacji” i naruszeniach, centralna rejestracja naruszeń, gromadzenie informacji, aktualizacja, usuwanie danych na podstawie informacji otrzymywanych ze starostw oraz Biura ds. Transportu Drogowego. System ma usprawnić: wysyłanie powiadomień o naruszeniach popełnionych przez przewoźników zagranicznych na terenie RP, odpowiedź na zgłoszenia naruszeń popełnionych przez polskich przewoźników zagranicą, wysyłanie zapytań o “dobrą reputację” (przy wydawaniu zezwoleń), odpowiedź na zapytania o “dobrą reputację” przedsiębiorcy transportu drogowego. Twórcy systemu przewidziano trzy kanały komunikacji: starostwa mogą prowadzić rejestry na platformie KREPTD, starostwa mogą zintegrować swoje systemy z KREPTD, integracja z ePUAP. Planowany termin zakończenia aplikacji dla starostw to 1 stycznia 2016 roku. Termin zakończenia całego projektu to 30 września 2017 roku.