Przegląd prasy

Prezentacja nowych testów i systemu informatycznego

31 stycznia 2012

Z ostatniej chwili:

682ab2e6060638cd8f576d510a7ebb69ebfa3ec0

00d6573ff5b9d570733922850ffaf8e88c5084af

e26f45c24ee40a2de0cf15ffbdba35eb3dc004b8

(Fot.: PD@N 414-31-33jm)

Instytut Transportu Samochodowego zaprosił do Warszawy dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego z całego kraju, przyjechali także informatycy zatrudnieni w ośrodkach egzaminacyjnych. Nie przybyli przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. “Spotkanie dotyczące wdrożenia ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.” poświęcone zostało poinformowaniu środowiska o dotychczasowych działaniach ITS w zakresie przygotowywanej nowej bazy pytań egzaminacyjnych oraz budowy jednolitego systemu teleinformatycznego dla WORD. Oczekiwanym punktem porządku obrad był praktyczny pokaz przebiegu egzaminu teoretycznego. W trakcie dyskusji - obecni na sali zadali szereg pytań co do zakresu dotychczasowych działań podejmowanych przez ITS, ale też Komitet Sterujący Projektu,Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD. Zwracano uwagę na tak ważne kwestie jak obowiązek ogłoszenia przetargów, dopuszczenie do projektu prywatnych firm informatycznych itd. Odpowiedzi udzielili m.inn: Andrzej Wojciechowski, dyrektor ITS, Marcin Ślęzak, zastępca dyrektora ds. Rozwoju, pełnomocnik dyrektora ds. jakości, Izabella Mitraszewska - koordynator ds. Inteligentnych Systemów Transportowych, Tomasz Kamiński - Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu; Ewa Ołdakowska - Zakład Psychologii Transportu Drogowego. Dyrektor WORD Warszawa, a jednocześnie prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, Andrzej Szklarski - poinformował o działaniach KSD WORD, współpracy z PWPW.

Będziemy Państwa informowali o postępie prac i podejmowanych działaniach dla przygotowania i wdrożenia nowego systemu egzaminacyjnego dla WORD.

 

852b0b450cb08dc64167416d436e1fea34545019

Ewa Ołdakowska (Zakład Psychologii Transportu Drogowego ITS) informowała o aktualnym stanie prac nad bazą pytań egzaminacyjnych.

Docelowa ilość pytań ma wynosić 1840, co da możliwość wygenerowania w systemie 7 mln kombinacji.

Przygotowana i złożona do akceptacji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej baza wynosi 867 pytań. Na ich podstawie można wygenerować 2,5 mln testów egzaminacyjnych.

Pytania zostały ocenione pod względem poprawności prawnej, ich merytoryczności, celowości użycia podczas egzaminu państwowego, stopnia trudności udzielenia odpowiedzi, brany był także pod uwagę walor kształcący.

(Fot.: PD@N 414-47jm)