Przegląd prasy

Problem nieznajomości przepisów ruchu drogowego

16 września 2015

- Coraz częściej spotykamy się z informacjami o wypadkach, w których sprawcami byli rowerzyści - alarmuje stołeczny radny Jarosław Szostakowski. I proponuje zorganizowanie kompanii społecznej, która propagowałaby kulturę jazdy, i zapoznała rowerzystów z zasadami ruchu drogowego. "Coraz częściej spotykamy się z informacjami o wypadkach, w których sprawcami byli rowerzyści. Dodatkowo sygnalizowany jest problem nieznajomości przepisów prawa o ruchu drogowym przez pełnoletnich rowerzystów nieposiadających prawa jazdy"- czytamy w jego interpelacji. Radny zwrócił się do władz Warszawy z prośbą o zainicjowanie kampanii społecznej, "która propagowałaby większą kulturę jazdy rowerzystów oraz informacje o przepisach drogowych, którym oni podlegają". - Problem rzeczywiście istnieje – przyznaje stołeczny ratusz. Do najczęstszych grzechów rowerzystów należy nieudzielanie pierwszeństwa i nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. Ratusz ma już plan, jak zwiększyć świadomość wszystkich uczestników ruchu drogowego. Receptą ma być program edukacyjny. W jego przygotowanie zaangażowano biuro marketingu miasta, pełnomocnika prezydenta ds. komunikacji rowerowej, biuro drogownictwa i komunikacji, biuro edukacji, biuro bezpieczeństwa oraz straż miejską.