Przegląd prasy

Program BEZPIECZNY TRANSPORT 2014-2020. Raport

27 listopada 2015

ddbb99807abbbec048ae8662118f7b2b3a9c41dd

14e567184901090513f2fbf92dbf7e6af9283f46

(529-95-96 Global Compact w Polsce)

“Dekada Działań ONZ na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego jest szansą na uratowanie wielu istnień ludzkich – każdy z nas może odegrać znaczącą rolę w zapobieganiu śmiertelnym wypadkom drogowym. Aby zapewnić bezpieczeństwo drogowe na świecie musimy się zjednoczyć. Stanowiąc dobry przykład, możemy uratować miliony ludzi. Bezpieczniejszy świat dla wszystkich – o to właśnie walczy Organizacja Narodów Zjednoczonych”.

Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ

Podczas 5. Gali Partnerstwa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dyrektor generalny Global Compact w Polsce, Kamil Wyszkowski (fot.) uroczyście zainaugurował publikację raportu “Bezpieczny transport”. Słowo wstępne wygłosili autorzy artykułów m.in. prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, Bartłomiej Morzycki, prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski,Michael Chippendale,Global Road Safety Partnership, Paweł Stelmaszczyk, Komisja Europejskaoraz Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce.