Przegląd prasy

Projekt „300”: ECO DRIVING w szkołach jazdy

5 października 2014

33d048135ad7940d25cdd502fb12888fe7769bc6

200ab9ca689bd0bc7a99bc8b1ddf748871069576

786b5a0f5e111406e1590f30dd9b7aff21474770

e2bdfa0e686d058755dda0ad751b847361bedc37

(504-10, 11, 12, 14, 19, 13)

Zainaugurowano szkolenia stacjonarne w ramach projektu pt. “Wdrożenie polityki ECO driving’u w 300 szkołach jazdy”. Spotkania w Łodzi potrwają do środy (8 października 2014 r.), po czym będą organizowane w kolejnych miastach.

Głównym celem projektu jest wdrożenie polityki proekologicznej w 300 Ośrodkach Szkolenia Kierowców poprzez opracowanie indywidualnych planów wdrożenia działań proekologicznych.

Szczegółowe cele obejmują przygotowanie 2400 osób (kluczowej kadry i instruktorów jazdy OSK) do wdrożenia w OSK eko-usługi - opracowanej koncepcji nauczania eko-jazdy dla kierowców i kandydatów na kierowców w wyniku wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz przekazanie wiedzy w zakresie budowania ekologicznej marki, produktu i wizerunku OSK.

Projekt jest realizowany przez Instytut Transportu Samochodowego i Grupę Image Sp. z o.o. i stanowi odpowiedź na ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs "Zielone światło! Wsparcie rozwiązań proekologicznych".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest kontynuacją realizowanego przez ITS w latach 2010-2011 ogólnopolskiego projektu szkoleniowego pt. "Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców". W ostatniej edycji, w 130 szkoleniach stacjonarnych w 48 miastach udział wzięło 5000 instruktorów.