Przegląd prasy

Projekt rozporządzenia: pojazdy zaliczane do odpadów

Autor: Super Express

10 marca 2004

Dziennik "Super Express" informuje o projekcie rozporządzenia (w fazie konsultacji) ministra infrastruktury w sprawie wymagań technicznych dla pojazdów, których niespełnienie powoduje zaliczenie pojazdu do odpadów.

"W rozporządzeniu czytamy m.in.: par. 1.1. Przepisy rozporządzenia określają wymagania techniczne pojazdu, których niespełnienie powoduje, że właściciel pojazdu obowiązany jest do jego pozbycia się. par. 3.1. Podstawą do uznania pojazdu za niespełniający określonych wymagań technicznych jest jego: 1) uszkodzenie w wypadku (kolizji) w ruchu drogowym, 2) uszkodzenie w wyniku innych zdarzeń losowych, takich jak powódź, pożar, 3) uszkodzenie w wyniku zużycia eksploatacyjnego. Następnie są załączniki precyzujące, o jakie uszkodzenia chodzi. Z załącznika pt. "Uszkodzenia bezwzględne pojazdu zaliczające pojazd do odpadów" dowiadujemy się m.in., że: - uszkodzenie płyty podłogowej, w następstwie którego występuje "różnica wymiarów przekątnych o min. 50 mm", powoduje, że auto jest odpadem, - załamanie z deformacją kształtu ramy i pęknięcie ramy - auto jest odpadem, - uszkodzenie jednocześnie dwóch szkieletów boków: lewego i prawego (po 30 procent każdy) - auto jest odpadem."