Przegląd prasy

Projekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych ponownie w Sejmie

2 marca 2004

Ukazał się pierwszy w br. numer "Mojej taksówki" w nim informacja o planowanych przez policję poznańską (przynajmniej raz w miesiącu) akcjach sprawdzania kas fiskalnych. "Podczas pierwszej kontroli, wykryto brak urządzeń fiskalnych w 32 taksówkach (na 116 skontrolowanych)." Informacje o kierowcach, którzy nie zainstalowali kas są przekazywane do urzędu skarbowego.

Źródło "Moja taksówka" nr (8) 1/2004, str. 4.