Przegląd prasy

Projekt zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym w trzecim czytaniu

26 lutego 2004

2, 3, 4 i 5 marca 2004. Odbędzie się 69. posiedzenie Sejmu RP. Obowiązujący porządek dzienny może być uzupełniony o: sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym. zmiany mają na celu zapewnienie lepszej kontroli nad przebiegiem zgromadzeń (odbywających się także na drogach) poprzez możliwość rozwiązania zgromadzenia, gdy jest sprzeczne z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym.