Przegląd prasy

Propozycja zmian legislacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na drogach

28 maja 2012

f827e4cf4f0fa910774070c9fe50a9695cc6d890234f988c082ab5295894a3a0e6e57791ae54330956939808decb358bc4047f1b4b3baa5412629bb7688309f3e1d48985c9abc7b0c7c4f6f98d547ac12adb68b436e3b5c2119fb334090648f88ee0ecb79795bbbcc7e541a3427033fbe938c7bdddc28aaed70f0ada992d3066e698fd79e15e79c3e2c9cc1c9fcbcccc0ebeef2533edfb8aa8dada068eed0476ec082324f4c99873a4a56ed7ce8986cd87d6b505c140c96f041e8b9bf5a683f97b54f9bcfdf8db14395b06dbe85a3ce269cb1a64e9f86097d53c587e91f64f756a1e4147f94be530fb2971d8adc5311e77049fd9e377b3435de26c91c089d5b42f154584b213aa40e9c58d6fafd48a7b4545c3b1e696171101296206d3a0a19ecb3294f68a409945e182aa4020a06623327b1e2961c344bc95cb7634785d1ec6600a585803b480a57814f6095a9187ba08f62a4c

(Fot.: PD@N 429-54-70)

W Sejmie RP z na zaproszenie posłanki Beaty Bublewicz (fot. 2) odbyło się spotkanie poświęcone poprawie bezpieczeństwu ruchu drogowego na polskich drogach. Celem debaty była prezentacja pakietu zmian legislacyjnych prowadzących do poprawy bezpieczeństwa na drogach. - Na razie proponujemy zmiany pilne - podkreśliła posłanka Beata Bublewicz, przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. bezpieczeństwa drogowego. Zgłoszone przez posłankę propozycje podzielone zostały na dwa etapy, wyróżniając te łatwiejsze do przeprowadzenia. I tak:

I ETAP:

1.zaostrzenie systemu egzekucji mandatów poprzez zmianę na tryb administracyjny, w miejsce dzisiejszego trybu wykroczeniowego;

2.wycofanie się z eksponowania fotoradarów czyli likwidacja znaku drogowego informującego o lokalizacji fotradaru;

3.obniżenie limitów prędkości na autostradach; obniżenie limitów ze 140 do 130 km/godz. przy jednoczesnym zniesieniu zwolnienia z kary kierowców przekraczających limity prędkości o 10 km/godz.

4.likwidacja tzw. zielonej strzałki. znaku zezwalającego warunkowo na przejazd skrzyżowania przy czerwonym świetle dla skręcających w prawo. - Tylko 0,03 proc. kierowców zgodnie z przepisami zatrzymuje się przy zielonej strzałce - stwierdziła Bublewicz i mówiła, że w innych państwach nie ma takiego znaku. Faktycznie podobny znak znany jest w Niemczech, tyle że jest umieszczany na tabliczce, jak w PRL.

5.“zero tolerancji” dla kierowców zawodowo przewożących pasażerów i kierujących samochodami ciężarowymi;

6.wprowadzenie obowiązku ukończenia kursu pierwszej pomocy przez wszystkich kandydatów na kierowców;

7.utworzenie Krajowego Funduszu BRD.

II ETAP:

1.obowiązek używania tzw. odblasków;

2.obowiązkowe kamizelki odblaskowe dla dzieci;

3.likwidacja statusu wrotkowicze;

4.obowiązek używania kasków obejmujący rowerzystów do 15 roku życia;

5.podniesienie poziomu brd. Pieszych uczestników ruchu drogowego;

6.obowiązek sezonowej wymiany opon; od 1 listopada na opony zimowe, pod groźbą sankcji;

7.uregulowanie zasad ruchu obowiązujących na rondach (sygnalizacja świetlna, pierwszeństwo);

8.określenie zasad sytuowania przydrożnych reklam świetlnych;

9.odpowiedzialność zarządców dróg za wadliwe oznakowania dróg;

10.zaostrzenie sankcji przewidzianych dla pijanych kierowców recydywistów np. przymusowe skierowanie na leczenie odwykowe; precyzyjne określenie zakresu kursów reedukacyjnych.

Przypomnijmy trwa program ONZ Światowa Dekada działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2012-2020. Niestety Polska w roku 2011 zajęła w UE pierwsze miejsce pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.

- Kierowcy muszą mieć świadomość, że kara jest szybka i nieuchronna - powiedziała wiceprzewodnicząca parlamentarnego klubu Małgorzata Kidawa-Błońska (fot. 3). O pracach nad rozwojem systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym szeroko mówił w trakcie dyskusji Tomasz Połeć (fot. 5), Główny Inspektor Transportu Drogowego. Wskazał tutaj na potrzebę nowych rozwiązań, prowadzących do skutecznego egzekwowania mandatów. Mógłby być to system administracyjny i odpowiedzialność w każdej sytuacji właściciela pojazdu. Jacek Zalewski (fot. 4) z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - mówił o problemie pijanych kierowców. Przywołał tutaj jedno z interesujących rozwiązań kar - w Niemczech kierowca z wyrokiem sądowym za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości do końca życia prowadzi książkę pojazdu. Odnosząc się do powyższych etapów i zaplanowanych propozycji zmian legislacyjnych, podkreślił, iż część z nich była już zgłaszana. Niestety nieskutecznie lobowana. Może tym razem będą to działania skuteczne i otrzymamy jasne i czytelne prawo - powiedział. Adam Jasiński (fot. 7), ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, legislator wyjaśniał propozycje regulacji dotyczących przejść dla pieszych, organizacji ruchu na rondach, statusu prawnego reklam ustawianych w pobliżu dróg, sprawy odpowiedzialności za oświetlenie dróg. O działaniach na rzecz propagowania odblasków mówiły tzw. odblaskowe radne z Tychów - Karolina Chemicz i Lidia Gajdas (fot. 15). Andrzej Szklarski (fot. 14), dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, podkreślił zadowolenie z propozycji zbudowania Funduszu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szczególnie jest on potrzebny na szczeblu wojewódzkim, gdzie istnieją programy działań - GAMBIT, ale niestety nie ma na ich realizację środków. Kolejny przedstawiciel WORD, tym razem z Olsztyna - Krzysztof Piskorz (fot. 18), wskazał na brak w zmieniających się właśnie przepisach o szkoleniu kandydatów na kierowców zagadnienia poziomu szkoleń oraz doboru właściwych instruktorów. To właśnie poprzez właściwy poziom wyszkolenia przyszłego kierowcy zwiększy się bezpieczeństwo na drogach. O pieszych uczestnikach ruchu drogowego mówił Kazimierz Jamroz (fot. 8). Piesi powinni być “zdjęci” z dróg, poprzez budowanie specjalnych dróg dla nich - apelował. Wątpliwość zgłosił w sprawie ewentualnego usunięcia znaków drogowych informujących o fotoradarach. Sugerował powtórne przeprowadzenie analizy i dokonanie oceny efektu takiej decyzji. Andrzej Wojciechowski (fot. 13), dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego - już nie po raz pierwszy - nawiązując i oceniając inicjatywę za bardzo ważną, wskazał, iż należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne. Na dzień dzisiejszy odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego nie jest jasna. Nawiązując do wypowiedzi K. Jamroza, Janusz Popiel (fot. 11), prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych “Alter Ego” odniósł się do sprawy pieszych i pomocy ofiarom wypadków drogowych. Warto się zastanowić nad źródłami finansowania dla ofiar wypadków drogowych – mówił. Ostatnim mówcą zabierającym głos w dyskusji był Rafał Sosnowski (fot. 10), dyrektor firmy “ZHU SOSNOWSKI” zwrócił uwagę na zły stan techniczny pojazdów na polskich drogach i potrzebie badań technicznych pojazdów. Podsumowania dokonała posłanka Beata Bublewicz.