Przegląd prasy

Propozycje nowych stawek za zajęcie pasa drogowego

18 lutego 2004

Samorządowcy Związku Powiatów Polskich, zarządcy dróg powiatowych oraz Ministerstwo Infrastruktury w wyniku konsultacji przygotowano propozycję zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych). Dotyczą one:

prowadzenia robót w pasie drogowym;

umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania;

umieszczania obiektów budowlanych oraz reklam;

zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach.

Zaproponowano następujące opłaty za zajęcie 1 m kw dziennie:

przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3 zł;

przy zajęciu jezdni powyżej 20% szerokości - 5 zł;

przy zajęciu jezdni o pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8 zł.