Przegląd prasy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

27 stycznia 2004

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2003 r. - wyniosło 2481,92 zł.

Źródło Monitor Polski z 2004 r. Nr 4, poz. 71.