Przegląd prasy

Przewozy osób: akcja bezpieczny autokar

1 marca 2004

Po sześciu tygodniach akcji "Bezpieczny autokar" inspektorzy skontrolowali w całym kraju prawie 500 pojazdów. Wniosek - co piąty autokar przewożący dzieci na ferie zimowe nie był w pełni sprawny. Sprawdzano stan techniczny autokarów oraz czas pracy kierowców. Główne nieprawidłowości: przekraczanie maksymalnego czasu pracy kierowców, brak obowiązkowych przerw, skracanie odpoczynku dziennego, brak odczytów tachografów. Zatrzymano około 20 dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów. Na dwudziestu przewoźników, którzy nie spełnili wszelkich wymogów bezpieczeństwa, nałożono kary na łączną kwotę 22 tys. złotych.

Informacja rzecznika Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego: od 1 czerwca 2003 r. do chwili obecnej inspektorzy Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili ok. 4800 kontroli autokarów. Co piąta skończyła się nałożeniem kary na przewoźnika. Łączna kwota kar wyniosła ok. 2 mln 100 tys. złotych.