Przegląd prasy

Przy drogach pojawiły się żółte znaki drogowe

13 czerwca 2016

5f00be933b305790d961bbafdc6918168e68a9de

(541-89 fot. gddkia Olsztyn)

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na niektórych mostach ustawił specjalne żółte znaki z symbolem m.in. czołgu. - To w związku z ćwiczeniami Anakonda 16 [przedstawicieli 24. państw sojuszniczych i partnerskich zaplanowanych na 8-30 czerwca br. – przyp. red.] - tłumaczą drogowcy. Mimo, iż dla kierowców te znaki nie mają żadnej funkcji (choć sama ich obecność jest informacją, o potencjalnej obecności pojazdów wojskowych), korzystając z okazji krótka informacja o tym wojskowym oznakowaniu mostów i wiaduktów. W rozporządzeniu ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2012.170.1393) są to znaki pomieszczone w dziale dodatkowe znaki pionowe i oznaczone symbolami od W-1 do W-7 – dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi. Stosowane są dla oznaczenia klasy obciążenia mostu oraz informacji o szerokości i wysokości mostu czy tunelu. Znaki te mają kształt koła o wymiarach 40 cm dla znaków wskazujących klasę obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym i 60 cm dla znaków wskazujących klasę obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym. Umieszcza się je na początku trasy (100 m przed przyczółkiem mostu) wykorzystywanej przez pojazdy wojskowe oraz tuż przed obiektami mostowymi leżącymi na trasie ich przejazdu. Pamiętajmy, iż pojazdy wojskowe z samej swojej istoty nie są pojazdami uprzywilejowanymi. Ta ostatnia sytuacja ma miejsce, gdy używają sygnałów świetlnych i dźwiękowych – wówczas obowiązuje je i nas zasady jakie dotyczą wszelkich pojazdów uprzywilejowanych.

Znak W-1 “klasa obciążenia mostu*) o ruchu jednokierunkowym”

eacc6b177c5d4f88a553034d64495fc45228ed25

*) Zgodnie z umową standaryzacyjną NATO STANAG 2021, państwa członkowskie zobowiązane są do wyznaczenia - zgodnie ze standardami NATO - wojskowej klasy obciążenia obiektów mostowych położonych w ciągach dróg publicznych.

Numer MLC dotyczy mostów, wiaduktów, promów, tratw i pojazdów. Jest to numer klasy odpowiadający bezpiecznemu obciążeniu obiektu mostowego, wskazujący na maksymalną klasę pojazdów, które w normalnych warunkach mogą poruszać się po obiekcie mostowym, drodze.

Znak W-2 “klasa obciążenia*) mostu o ruchu dwukierunkowym”

aff7fca3c56e04402b52de4cb7fd29b29388ac88

Znak W-3 “klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych”

c5ade0fc658429b3f0d286b3af55827c31198915

Znak W-4 “klasa obciążenia*) mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych”

 b2b4896c845b44bde32155dd25270e1cf51dae48

Znak W-5 “klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych”

566b2a9f89b719bb9158de7b8267714ebe571a9b

Znak W-6 “szerokość mostu lub środka przeprawowego”

 fdd2f5a9d35f16d537c0e85f8f6d0e012ed01f17

Znak W-7 “wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu”

1dfdc7e5a383603dda54edcd7e49f64b62ab8605

(541-82-88)