Przegląd prasy

Przypominamy wszystkim kierowcom

Autor: Zachodniopomorska Policja

13 listopada 2005

Przypominamy wszystkim kierowcom o obowiązku używania w pojazdach świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej przez całą dobę. Regulację tę określa art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym: Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego – przez całą dobe lub w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Zamiast świateł mijania, kierujący może używać świateł do jazdy dziennej. Z uwagi, że prawidłowe oświetlenie pojazdów ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, policjanci w czasie codziennej służby będą egzekwować od kierujących pojazdami stosowanie się do ww. przepisu. Za nieprzestrzeganie przepisu zostanie nałożony mandat karny i 2 punkty karne.