Przegląd prasy

Przystosowanie pojazdu dla niepełnosprawnego

25 lutego 2009

Szkolenia, staże, doradztwo zawodowe i zakup profesjonalnego sprzętu, który umożliwi osobom niepełnosprawnym np. pracę przy komputerze - to niektóre działania, które przewiduje program "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy". Na projekt realizowany wspólnie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Caritas Polska przeznaczono 11,5 mln zł. 85 proc. kosztów projektu pokryją środki unijne, pozostałe 15 proc. - PFRON. W ramach projektu istnieje możliwość zakupu sprzętu, który pomoże osobom niepełnosprawnym podjąć pracę, np. komputera z myszką poruszaną bez użycia rąk. W projekcie przewidziano też m.in. refundację kosztów przystosowania samochodu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne zainteresowane skorzystaniem z programu powinny skontaktować się z jedną z organizacji zaangażowanych w projekt. Niedługo ruszy też strona internetowa projektu: www.pracabezbarier.org.