Przegląd prasy

Racjonalizacja procesu inwestycyjnego dróg

3 kwietnia 2008

- Jesteśmy gotowi do rzetelnej i rzeczowej dyskusji na temat dróg powiatowych i gminnych jako elementu systemu dróg w kraju - powiedział podczas XI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński. - Zapraszam z tego miejsca samorządowców powiatowych do współpracy z Ministerstwem Infrastruktury – dodał wiceminister.

Gościem odbywającego się w Warszawie w dniach 3-4 kwietnia br. zgromadzenia ogólnego ZPP był wiceprezes Rady Ministrów Grzegorz Schetyna. Jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wicepremier przedstawił delegatom założenia rządowych zamierzeń dotyczących dokończenia reformy administracyjnej państwa.
- Musimy cały czas budować zaufanie i współpracę między rządem i samorządem. Zaufania nie mamy raz na zawsze, musimy je pielęgnować, bo zaufanie utracone raz, może być utracone na zawsze – powiedział wicepremier Grzegorz Schetyna.
Informując zebranych o zamierzeniach rządu dotyczących decentralizacji, wiceminister Olgierd Dziekoński stwierdził, że Ministerstwo Infrastruktury chce odpowiedzieć na zapotrzebowanie samorządów w zakresie zwiększenia finansowania i odpowiedzialności za drogi powiatowe.
Odnosząc się do zniesienia zezwoleń na budowę i zastąpienia ich rejestracją, Podsekretarz Stanu O. Dziekoński stwierdził, ze nie uszczupli to kompetencji samorządów powiatowych.
- Wprowadzeniu ustawy o racjonalizacji procesu inwestycyjnego towarzyszyć będzie wzmocnienie oddziaływania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego na jakość prowadzonych procesów inwestycyjnych i zwiększenie puli środków dla inspektoratów w ramach powiatowej administracji zespolonej – powiedział na zakończenie wystąpienia wiceminister Olgierd Dziekoński.

Słowa kluczowe drogi gminne drogi powiatowe