Przegląd prasy

Rada ds. Autostrad o budowie autostrad

12 stycznia 2007

Podsekretarz Stanu Piotr Stomma reprezentował Ministerstwo Transportu podczas posiedzenia Rady ds. Autostrad 12 stycznia br. Głównym tematem spotkania był rządowy program budowy autostrad w latach 2007-2013. Omówiono również system finansowania oraz realizację programu budowy autostrad. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Kotlatek poinformował, iż GDDKiA zamierza do 2013 roku zakończyć budowę podstawowego systemu autostrad w Polsce. “Program rzeczowy dróg krajowych na lata 2007-2015 przewiduje budowę dróg krajowych i autostrad za kwotę 135 mld zł” – poinformował Dyrektor Departamentu Rządowego Programu Budowy Dróg i Autostrad Jarosław Waszkiewicz. Program budowy autostrad przedstawiony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje budowę autostrad: A1 z Gdańska do Gorzyczek do 2010 roku, A2 ze Świecka do Kukuryk do 2013 roku, A4 ze Zgorzelca do Rzeszowa do 2013 roku. Rada ds. Autostrad wydała pozytywną opinię co do wyników prekwalifikacji przetargów na budowę i eksploatację autostrad: A2 na odcinku Stryków - Konotopa oraz A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice.

Słowa kluczowe autostrady Rada ds. Autostrad