Przegląd prasy

Rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego

1 lipca 2006

2b8acc4dacaa12d872a707bd91feecac2317b772

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, które obowiązuje od 10 stycznia 2006 r. ustawodawca określił wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego skutkujących przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy. Jest ich dwanaście, a wśród nich:

kolizja drogowa; omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym; wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu; niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej; nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania; niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego; niezastosowanie się do znaków: “zakaz wjazdu”, “zakaz ruchu w obu kierunkach”, “zakaz skręcania w lego”; “zakaz skręcania w prawo”; “nakaz jazdy...”; “linia podwójna ciągła”; nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu; naruszenie zakazu zawracania; przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h; nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania; naruszenie zakazu wyprzedzania; niezastosowanie się do znaku wyprzedzania; wyprzedzanie z niewłaściwej strony. Wieloletni wydawca pomocy do szkolenia kierowców – Grupa IMAGE - przygotował i wprowadza do dystrybucji film “Egzamin praktyczny. Rażące naruszenia”. Polecamy.

 ZAMÓWTERAZ: 0-502-659-431