Przegląd prasy

Reagujmy wszyscy

2 lipca 2009

3605b7f262eefb1a3386a3e320e51889787d9c4f 

(Fot. PD@N 306-7)

Wystartowała ogólnopolska kampania edukacyjna Komendy Głównej Policji i Związku Browary Polskie "Pozory mylą, dowód nie". Akcję zainaugurowała zorganizowana w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej konferencja prasowa. Założenia i cele kampanii przedstawili podczas konferencji podinsp. Marek Walczak, Zastępca Biura Prewencji KGP i Danuta Gut, dyrektor Biura ZPPP Browary Polskie. Celem jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski, że dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości. Organizatorzy kampanii będą apelować o to, by nie sprzedawać alkoholu nieletnim. Będziemy wskazywać, jak można uniknąć popełnienia przestępstwa i jednocześnie utraty zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Chcemy również zwrócić uwagę, by sprzedawcy dokładnie sprawdzali datę urodzenia zamieszczoną na dokumencie, jakim posługuje się osoba, która chce kupić alkohol. Od stycznia 2001 roku dowody osobiste wydawane są także osobom poniżej 18. roku życia i różnią się tylko datą ważności (wydawane są na 5 lat). Do roku 2001 funkcjonowały tymczasowe dowody osobiste, które wyraźnie odróżniały się od tych wydawanych osobom dorosłym. Jednak od ponad ośmiu lat w polskim prawie nie ma nawet pojęcia dowodu tymczasowego. Wsparciem dla prowadzonych działań będzie symbol “Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”, który od lipca pojawi się w spotach reklamowych piwa produkowanego w Polsce przez browary zrzeszone w Związku.