Przegląd prasy

Reedukacja kierowców – kadry, metodyka, efektywność

15 kwietnia 2008

642924a9ec16a650de195f9a6da7f66e53be6705

15 kwietnia 2008 roku w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja sumująca cykl szkoleniowy “Inwestycja w bezpieczeństwo. Reedukacja kierowców – kadry, metodyka, efektywność”.

Cykl szkoleniowy był wspólnym przedsięwzięciem Sekretariatu Krajowej Rady BRD, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i Polskiej Grupy Edukacyjnej “EducaTiv”.

Wsparcia metodycznego udzielił Instytut Transportu Samochodowego.

Konferencję otworzył sekretarz Krajowej Rady BRD Andrzej Grzegorczyk. Krótkie wprowadzenie wygłosił także Andrzej Wojciechowski – dyrektor ITS.

W imieniu posła do europarlamentu prof. Bogusława Liberadzkiego uczestników konferencji pozdrowił Jerzy Kleniewski.

W dyskusji panelowej udział wzięli: dr Jadwiga Bąk (ITS), Mariusz Wasiak (KG Policji), Wiesław Bratos (SPT), dr Adam Tarnowski (UW) i Maciej Wroński.

Podsumowania cyklu szkoleniowego dokonali Ryszard Krawczyk i Andrzej Markowski.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podwyższanie kompetencji i umiejętności osób prowadzących w WORD-ach szkolenia reedukacyjne dla kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Udział wzięło ponad 50 osób -psychologowie, policjanci i organizatorzy kursów dla “punktowiczów”. 

Cykl szkoleniowy zakończył się egzaminem w systemie on-line. W czasie konferencji uczestnicy otrzymali certyfikaty kompetencji Instytutu Transportu Samochodowego.

Uczestniczące w przedsięwzięciu WORD-y otrzymały dyplomy partnera programu “Inwestycja w bezpieczeństwo. Reedukacja kierowców – kadry, metodyka, efektywność”.

Na wniosek pozostałych WORD-ów organizatorzy planują kontynuację tego cyklu szkoleniowego dla kadr z innych regionów.

Opr. Zuzanna Wiśniewska, kierownik projektu

Źródło www.reedaukacjakierowcow.pl