Przegląd prasy

Rozporządzenie w sprawie pilotowania pojazdów

Autor: Rzeczpospolita

19 stycznia 2004

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z tym też dniem przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie trybu oraz jednostek i warunków ich współdziałania w zakresie pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przekraczają określone wielkości. Projekt wywoływał wiele kotnrowersji w związku z przejęciem pilotowania, które w 90% obsługiwały firmy cywilne.