Przegląd prasy

Rząd zalecił przyspieszenie prac legislacyjnych

Autor: Rzeczpospolita

2 marca 2004

Rada Ministrów przyjęła informację o stanie prac legislacyjnych związanych z przygotowaniem do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, W ramach zadań do pilnej realizacji wskazano na zdecydowane przyspieszenie prac nad rozporządzeniami do ustaw europejskich przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia.