Przegląd prasy

Rządowy projekt zmian ustawy o czasie pracy kierowców w Sejmie

Autor: Rzeczpospolita

1 marca 2004

W Sejmie rozpoczęto procedurę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców. Górna granica tygodniowego czasu pracy ma wynosić - 60 godzin. Za czas pracy zostaje uznany czas, w którym kierowca czeka w gotowości do wyjazdu. Przewidziano także oświadczenia kierowców składane pracodawcom - o liczbie godzin przejechanych u innych pracodawców. Projekt ma charakter dostosowawczy do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, kompleksowo reguluje zagadnienia związane z wymiarem czasu pracy osób wykonujących czynności związane z transportem drogowym. Do polskiego porządku prawnego przenoszone są zobowiązania wynikające z Dyrektywy nr 2002/15/WE (wymiar dzienny i tygodniowy czasu pracy kierowcy, przerwy przysługujące kierowcom oraz obowiązki informacyjne pracodawcy).

Tekst jednolity ustawy o czasie pracy kierowców, dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 2. Transport, poz. 1047. Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl