Przegląd prasy

Sekretarz KRBRD Konrad Romik spotkał się z fińskim odpowiednikiem

9 lutego 2016

097a677891631717fc7824e22a0278670c631bff

(532-72 fot. MIiB)

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa przedstawiciele Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego spotkali się z delegacją fińską złożoną między innymi z przedstawicieli fińskiego odpowiednika Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Organizacji Liikenneturva, oraz dziennikarzy związanych z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głównymi tematami rozmów były kwestie z zakresu edukacji w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Rozmowy dotyczyły między innymi najmłodszych uczestników ruchu drogowego, kampanii informacyjnych dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz najstarszych użytkowników dróg i działań im dedykowanych. W pierwszej części spotkania Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (powołany w grudniu 2015 r. po ustąpieniu ze stanowiska Agaty Foks. Romik w ramach KR BRD zajmował się współpracą międzynarodową - red.), zaprezentował polskie cele w odniesieniu do zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, tj. redukcję do roku 2020 liczby zabitych o co najmniej 50% i liczby ciężko rannych o co najmniej 40% w stosunku do roku 2010. Realizacji tych celów służyć ma zdynamizowanie działań edukacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do niechronionych uczestników ruchu, jak również działań w zakresie nadzoru, inżynierii oraz ratownictwa drogowego. Na spotkaniu podjęto również ustalenia o współpracy w zakresie wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w celu efektywnej poprawy bezpieczeństwa ruchu na polskich i fińskich drogach oraz ustalono, że pierwszym elementem dwustronnej współpracy będzie wymiana szeroko rozumianych materiałów związanych z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.