Przegląd prasy

Seminarium bezpieczeństwa drogowego

11 stycznia 2010

Rola inżynierii, prawa i edukacji w kształtowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego jest tematem seminarium GDDKiA. Odbyło się ono w dniach 12-13 stycznia br. w ośrodku szkoleniowym w Józefowie.

3a07b40c6064437e24985db2628aec6054ba62af

(Fot.: PD@N 326-11©jm) ^ Wystąpienia inauguracyjne wygłosili: Radosław Stępień, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz

2d3e177ecca0bf92dd6740fb552b093d75de7fe8

(Fot.: PD@N 326-12©jm) ^ oraz Lech Witecki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

cf949b72a357c51a42b974bbeed78e55a062081f

(Fot.: PD@N 326-13©jm) ^ Pierwszy blok seminarium: Marcin Hada - moderatorj, GDDKiA (na fotografii pierwszy od lewej); Andrzej Grzegorczyk, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Jacek Wasilewski, Uniwersytet Warszawski.

b2cb88c360104cc4558dbcff00f3650475f8cb8d

(Fot.: PD@N 326-10©jm) ^ Martin Jäggi, Komendant Policji aD (na foto pierwszy od prawej)

160af817baf2cbef0848f9cf00c8afa513a42e5b

(Fot.: PD@N 326-14©jm) ^ Wśród gości seminarium nowy dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu drogowego Katarzyna Turska

Zaplanowany przebieg spotkania:

BLOK I: BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE JAKO PROBLEM SPOŁECZNO-POLITYCZNY (Moderator: Marcin Hadaj, GDDKiA):

1. Ekonomiczne konsekwencje wypadków drogowych w Polsce. Czy bezpieczeństwo się opłaca? (dr Agnieszka Maciąg, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie);

2. Bezpieczeństwo drogowe w działaniach samorządowych (Andrzej Grzegorczyk, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego);

3. Wzory zachowania w ruchu drogowym w polskich mediach (dr Jacek Wasilewski, Uniwersytet Warszawski);

4. Bezpieczeństwo na drodze - aspekty ekonomiczne (Martin Jäggi, Komendant Policji aD); 5. Bezpieczeństwo drogowe w Polsce - znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego (Roland Wiederkehr, założyciel organizacji RoadCross Switzerland).

BLOK II: ROLA PRAWA I JEGO EGZEKUCJI ORAZ EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO (Moderator: prof. dr hab. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska)

1. Bezpieczeństwo drogowe w Szwajcarii (Christoph Jahn, Budesamt für Strassen ASTRA);

2. Dochodzenia w sprawach wypadków drogowych. Prewencja i sankcje (Jörg Arnold, Stadpolizei Zürich);

3. Drogi zaufania - synergia inżynierii, nadzoru i komunikacji (Andrzej Maciejewski, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad);

4. Fotoradary jako skuteczna broń walki z piratami drogowymi. Jaki jest potencjał tej metody BRD? (Podinsp. Leszek Jankowski, Komenda Główna Policji);

5. MODULE CLOSE TO - nowa metoda szkolenia kandydatów na kierowców przyczyniająca się do zmiany postaw młodych kierowców i ograniczenia liczby wypadków drogowych z ich udziałem w Europie (Justyna Wacowska-Ślęzak, Instytut Transportu Samochodowego);

6. Drogowi recydywiści. Jak zmieniać złe nawyki kierowców? (Andrzej Markowski, Stowarzyszenie Psychologów Transportu).

BLOK III: ŚWIATOWE KAMPANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO (Moderator: Marcin Hołota) Multimedialny pokaz kampanii społecznych w zakresie bezpieczeństwa drogowego, realizowanych w różnych krajach świata.

BLOK IV: ROLA INŻYNIERII W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO (Moderator: prof. dr hab. Marian Tracz, Politechnika Krakowska)

1. Zabezpieczenie miejsc pracy na drogach. Z praktyki i dla praktyki (Andrzej Kajzer, Prezes Federalnego Zrzeszenia Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech);

2. Znaczenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, czyli "Ludzka dyrektywa" (Jacek Gacparski, Naczelnik Wydziału Ruchu GDDKiA).

BLOK V: STANDARYZAJCA OZNAKOWANIA I WYPOSAŻENIA DROGI (Moderator: Andrzej Maciejewski, GDDKiA)

1. Zastosowanie badań psychofizjologicznych do oceny bezpieczeństwa drogowego (Paweł Soluch, Uniwersytet Warszawski);

2. “Stop absurdom drogowym" - wyniki kampanii GDDKiA (Marcin Hadaj, rzecznik prasowy GDDKiA);

3. Niespójność w systemie oznakowania dróg krajowych na przykładzie wybranych tras (Norbert Wyrwich, Dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA);

4. Testowanie znaków eksperymentalnych na drogach krajowych - informacja o przebiegu procesu legislacyjnego (Grzegorz Mucha, Departament Transportu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury).