Przegląd prasy

Seminarium GAMBIT 2012

27 kwietnia 2012

b29d90047f0bd71f73a7cec918adf3c62294e8c5

b3ca4ca20c28c365fa9ed575dcb59c02dc1aac3d

(Fot.: PD@N 426-8 i 40jm)

Na Politechnice Gdańskiej odbyło się dwudniowe Międzynarodowe Seminarium GAMBIT. Ten cykl seminariów na temat teorii i praktyki stosowanej w działaniach prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego został zainicjowany w 1996 roku. Jego tematem był projekt "Zintegrowanego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT'96", zrealizowany ze środków Komitetu Badań Naukowych na zamówienie ówczesnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Od tego czasu spotkania odbywają się na Politechnice Gdańskiej co 2 lata.

Hasłem przewodnim Seminarium GAMBIT 2012 jest “Rola Polski w realizacji programu ONZ Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020". To właśnie w ub. roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zainicjowało “Dekadę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego" wzywając państwa członkowskie do intensyfikacji działań prewencyjnych. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon zwrócił się z apelem do wszystkich przywódców państw, organizacji międzynarodowych, społecznych, świata nauki oraz przedsiębiorców do przyłączenia się do tej inicjatywy i zapewnił, że wspólny wysiłek może przynieść wymierne efekty w postaci milionów uratowanych istnień ludzkich. Zachęcił też do tworzenia przez rządy państw członkowskich planów swoich działań na rzecz Dekady.

Polska przystąpiła do realizacji tego programu w dniu 11 maja ub. r. Wówczas Parlamentarny Zespół BRD złożył uroczystą deklarację wsparcia idei ONZ działaniami, które znalazły się na liście najważniejszych działań prewencyjnych w Polsce na najbliższe lata. Seminarium GAMBIT 2012 jest więc okazją prezentacji inicjatyw podejmowanych i planowanych w tym zakresie w Polsce. 

Przewodniczącym I Sesji Plenarnej “Dekada działań na rzecz brd 2011-2020" jest prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek (fot.), z-ca Dyrektora ds. Naukowych ITS. Z ramienia ITS w seminarium bierze również udział Dyrektor Instytutu, dr inż. Andrzej Wojciechowski. W gronie gości znaleźli się także: Andrzej Grzegorczyk i Michał Kopacki oraz pracownicy Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS: Ilona Buttler, Ida Leśniowska-Matusiak oraz Anna Zielińska,

Podczas seminarium pracownicy Instytut Transportu Samochodowego wygłoszą następujące referaty:

-R. Krystek, Instytut Transportu Samochodowego, Dekada ONZ, Polityka Transportowa Unii Europejskiej oraz IV Program BRD UE jako wytyczne dla Krajowego Programu BRD w Polsce.

-I. Buttler, Instytut Transportu Samochodowego, Założenia i realizacja projektu DRUID. Wyniki badań SARTRE.

-I. Leśnikowska-Matusiak, Instytut Transportu Samochodowego, Program edukacyjny “KIEROWCA 50+".

-P. Olszewski, Politechnika Warszawska, A. Zielińska, Instytut Transportu Samochodowego, Badania i modelowanie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym.

-A. Zielińska, Instytut Transportu Samochodowego, Budowa polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.