Przegląd prasy

Senatorowie dyskutują nad VAT od kursów nauki jazdy

Autor: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza

4 marca 2004

Na swoim 57 posiedzeniu Senat debatował nad poprawkami do ustawy VAT (Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2004 r). "Senat pozostawił zwolnienie z VAT dla wszystkich usług edukacyjnych. Rząd chciał, aby niektóre z nich, np. kursy nauki jazdy, były obłożone VAT." W zakresie pełnego odliczania VAT od samochodów osobowych kupowanych przez firmy (po wejściu Polski do UE znikną samochody z tzw. kratką), gdzie rząd chciał, aby firmy kupujące samochody osobowe mogły odzyskać najwyżej 3 tys. zł, (przegrał głosowanie) - Senat zmienił przepisy. Wysokość odpisu ma wynosić 5 tys. zł