Przegląd prasy

Skuteczne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

4 stycznia 2006

Umowę OC komunikacyjnego trzeba wypowiedzieć na piśmie nie później niż na dzień przed jej wygaśnięciem. Większość towarzystw, liczących się na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, chcąc zatrzymać klientów, bardzo restrykcyjnie określa zasady złożenia wypowiedzenia. Zgodnie z art. 78 par. 1 kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli ? przypomina Iwona Mazurek z biura komunikacji korporacyjnej Warty. Dodaje, że tym samym np. wypowiedzenia składane mailem nie mogą zostać uznane za skuteczne.

Słowa kluczowe ubezpieczenia komunikacyjne