Przegląd prasy

Słupek pikietażowy, spełnia nadzwyczaj ważne zadanie

27 lipca 2015

6571bfc31277bc0db89ae5fb5768261657e03d90

Słupek pikietażowy stosowany na drogach krajowych ma dwie cyfry, na wojewódzkich trzy. Pierwsza liczba pokazuje numer drogi, poniżej liczba kilometrów (521-2)

Słupek pikietażowy (pikieta - kilometraż, kilometracja), jak mówią to element drogi, który może uratować życie. W jaki sposób? Otóż w sytuacji, gdy ważne jest określenie naszego położenia, gdy ostatnia tabliczka z nazwą miejscowości daleko a wokół tylko droga i drzewa tutaj trzeba odszukać właśnie słupek pikietażowy. Dla przykładu, centrum powiadamiania ratunkowego w Rzeszowie otrzymało niedawno zgłoszenie wypadku, w którym określono położenie jako: 8 słupek 223 km drogi krajowej nr 28 bez podania nawet miejscowości i to wystarczyło. Słupki te rozmieszczone są na drogach i liniach kolejowych co 100 m. Gdy zbliżymy się do jednego z nich, zobaczymy dwie liczby, a na drogach krajowych i wojewódzkich trzy. Ta pierwsza liczba pokazuje nam numer drogi, na której się znajdujemy. Niżej znajdziemy liczbę określającą kilometry drogi. Ostatnia mówi nam, który jest to setek metrów danego kilometra. Gdy podamy taki zestaw liczb, służby ratunkowe będą wiedziały gdzie trafić. System ten w poszczególnych krajach może się różnić. Stosowany jest także system pikietażu lokalnego. System wywodzony jest z elementów ewidencji dróg starożytnych lub kamieni milowych przy drogach w czasach rzymskich.