Przegląd prasy

SMS-owanie w trakcie jazdy

29 listopada 2009

Jedna czwarta Amerykanów w wieku 16-17 lat przyznaje, że nadaje krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y) z telefonów komórkowych w czasie prowadzenia samochodu - wynika z sondażu Pew Research Center, znanego ośrodka badania opinii. Według danych federalnej Agencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, kierowcy w wieku poniżej 20 lat najczęściej ulegają wypadkom i jedną z ich przyczyn jest rozproszenie uwagi wskutek używania komórek. Jak obliczono, w zeszłym roku w USA 5 870 osób zginęło wypadkach drogowych spowodowanych rozproszeniem uwagi kierowcy.