Przegląd prasy

SPINKA – spina… I specjalistyczna nauka jazdy

4 października 2013

4727862a537ff245c6d2b5b70e4da7786d7e382f

5ee71da3d11ba6a473efc1b3378dcf41545ed21b36993875ccdc444b131b4e4ec00444d42f75f0b1

0c14813fa465adaefdde9b9eb3eb5f1f03eebae1

07e573f396235bb23ec60027324b74689aef8e50

bccd91fe22edc6bfb4e56d0d54c797e28c7780ce

(Fot.: PD@N 474-60-65mg)

W gościnnych progach ośrodka szkoleniowego GUS w Jachrance k/Warszawy odbyło się spotkanie partnerów Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKA. Reprezentowani byli zarówno partnerzy ze strony szkolenia osób niepełnosprawnych jak również przedstawiciele branży adaptacji pojazdów na potrzeby tych osób. Jednym z celów spotkania było bliższe skorelowanie wzajemnych działań, w celu stworzenia optymalnych rozwiązań służących poprawie efektywności procesu szkolenia grupy niepełnosprawnych. Niewielu z nas zdaje sobie sprawy, że niepełnosprawni stanowią znaczną część naszego społeczeństwa. Liczba niepełnosprawnych osób w wieku powyżej 15 roku życia wynosi blisko 5 mln, czyli ok. 16 % naszego społeczeństwa. Problem polega na fakcie małej mobilności tych ludzi, przez co tak rzadko ich widzimy w kinach, urzędach czy sklepach. Poza losowymi doświadczeniami wynikającymi z problemu kalectwa, życie codziennie funduje im kolejne bariery architektoniczne, biurokratyczne itp. Traktujemy ten problem jako “wstydliwy”, gdy równocześnie w krajach Unii osoba niepełnosprawna jest traktowana jako pełnowartościowy uczeń, student, pracownik.

Stowarzyszenie SPiNKA w raz z Patronami - PZU i PKO BP pojęło się zadania zmiany tej sytuacji. Za cel podstawowy postawiła sobie ułatwić osobom niepełnosprawnym zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami oraz wesprzeć je w zakupie i adaptacji pojazdu. Danie im możliwości swobodnego i samodzielnego poruszania się, a tym samym otwarcie szansy na dotarcie do pracy, kina, teatru lub lekarza, poprawia nie tylko ich stan psychiczny, lecz równocześnie zamienia ich pozycję z beneficjenta pomocy społecznej w samodzielnego i społecznie użytecznego obywatela.

Skupione wokół SPiNKI ośrodki szkolenia zaangażowały się w stworzenie ogólnopolskiej sieci ośrodków dla pragnących uzyskać prawo jazdy osób niepełnosprawnych. SPiNka integruje wokół siebie wszystkich działających na rzecz niepełnosprawnych. Jej wiodąca rola w tym procesie, jak również zaangażowanie finansowe Patronów pozwala na długofalowe planowanie działań. Zakładane cele wymagają doskonalenia kadry instruktorów i systematyczne podnoszenia poziomu szkolenia. Stąd też plan utworzenia “latającego Uniwersytetu” dla instruktorów szkolących osoby niepełnosprawne. W dalszych planach przeprowadzenie klasyfikacji infrastruktury ośrodków pod kątem dostępności dla niepełnosprawnych. Docelowo SPiNka zakłada stworzenie w pełni zintegrowanego systemu szkolenia – adaptacji – mobilności osób niepełnosprawnych.

Swym działaniem SPiNKa obejmuje grupę osób z ograniczeniami w zakresie narządów ruchu oraz niesłyszących. Każda osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w tym zakresie, a pragnąca uzyskać pomoc w zakresie uzyskania prawa jazdy lub adaptacji pojazdu do swojej dysfunkcji może skontaktować się z SPiNKą – www.spinka.org.pl – spotka tam nie tylko fachowa i merytoryczną pomoc, lecz również uśmiech i życzliwość. Wszystko to, a szczególnie atmosferę Stowarzyszenia tworzy wspaniały Zespół z Prezesem Krzysztofem Marciniakiem na czele.

Marek Górny, CEZ CARGO Oddział Kraków