Przegląd prasy

Społeczna misja nauczyciela jazdy po raz trzeci

14 września 2007

W Sieradzu odbyło się sympozjum z cyklu "Społeczna misja nauczyciela jazdy". Organizatorami byli: Jan Szymczak - prezes SIiOSK w Sieradzu, Krzysztof Kołodziejczak - prezes SWOSK i Kandydatów na Kierowców "AUTOS" w Łodzi oraz - Witold Wiśniewski – prezes Wydawnictwa Grupa IMAGE. Wykłady prowadzili: Maciej Wroński; Andrzej Markowski; Zuzanna Wiśniewska. Witold Wiśniewski. W sympozjum udział wzięli instruktorzy z  regionu sieradzkiego oraz z Łodzi, a także dyrektorzy WORD - Henryk Waluda z Sieradza i z-ca łódzkiego WORD Tomasz Kacprzak oraz przedstawiciel środowiska egzaminatorów R. Salski. Maciej Wroński szczegółowo omawiał temat odpowiedzialności instruktora nauki jazdy w kontekście uczestnictwa w ruchu drogowym jak i w związku z prowadzeniem OSK. Podczas dyskusji poruszane były zagadnienia związane z kwalifikacją wstępną oraz szkoleniu okresowym kierowców zawodowych w zakresie dyrektywy nr 59/2003. Zasygnalizował również zmiany jakie będą następowały w prawach jazdy w związku dyrektywą nr 2006/126/UE. Andrzej Markowski zreferował temat "Sylwetka psychologiczna instruktora nauki jazdy". Poruszył postawę sumiennej pracy instruktora zmierzającej do przygotowania przyszłego kierowcy do bezpiecznego i przyjaznego zachowania w ruchu drogowym. Zwrócił również szczególną uwagę na czynniki związane z warunkami zewnętrznymi, które skłaniają instruktorów do szkolenia pod kątem egzaminu. Witold Wiśniewski zaprezentował E-BEAM - nowoczesne narzędzie dydaktyczne wspomagające proces nauczania. W konferencji uczestniczyło ok 150 osób. Uczestnicy byli bardzo aktywni, zadano szereg pytań. Było to juz trzecie seminarium z cyklu "Społeczna rola nauczyciela jazdy". Zarząd PFSSK podejmuje działania, aby organizować takie szkolenia przynajmniej raz w roku dla każdego regionalnego Stowarzyszenia. Należy podkreślić fakt, że do udziału byli zaproszeni wszyscy instruktorzy, również nie należący do Stowarzyszeń. Uczestnicy otrzymali certyfikaty sympozjum.

1e73f8a3cecbe40dc28d41050d01fbd9cd09cdbe

Sympozjum było już trzecim w ramach cyklu. Uczestnicy otrzymali obok certyfikatów także gratisowo kompletny zbiór aktów prawnych dotyczących ruchu drogowego e-PrawoDrogowe z licencją na użytkowanie ważną trzy miesiące.

Nna pytania uzyskasz odpowiedź:

epd@grupaimage.com.pl

Zamówienie programu:

0-502-659-431 (non-stop)