Przegląd prasy

Społeczna misja nauczycieli jazdy w Elblągu

24 kwietnia 2008

W Elblągu odbyła się konferencja metodyczna pod hasłem “Społeczna misja nauczycieli jazdy”.

Organizatorami konferencji byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, wydawnictwo Grupa IMAGE. Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem z Sekretariatem Krajowej Rady BRD. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęło ponad 80 instruktorów działających w Elblągu i okolicznych powiatach. Celem konferencji była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli jazdy. Tematyka konferencji: odpowiedzialność prawna nauczycieli jazdy, sylwetka psychologiczna nauczyciela jazdy, nowe technologie dydaktyczne w szkoleniu kierowców, potrzeby zawodowe instruktorów, nadzór nad procesem szkolenia kierowców, statystyka zdawalności i przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych. Wykładowcy: Andrzej Markowski - psycholog transportu, Krzysztof Szymański – prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Witold Wiśniewski – prezes wydawnictwa Grupa IMAGE, Jerzy Jedynak – Urząd Miasta Elbląga, Henryk Biedulski - egzaminator nadzorujący w WORD Elbląg. Uczestnicy otrzymali Certyfikat udziału w konferencji wystawiony przez organizatorów oraz materiały informacyjno-szkoleniowe wspomagające pracę instruktorów. Dyrektor WORD pan Stanisław Lecheta zadeklarował zorganizowanie kolejnego spotkania, m.in. na temat przygotowania kandydatów do wykonania zadań egzaminacyjnych na poszczególne kategorie prawa jazdy. Spotkania szkoleniowe wzbogacające kompetencje zawodowe instruktorów jazdy są wpisane do planu działania Wojewódzkiej Rady BRD i WORD.