Przegląd prasy

Społeczna misja ponownie w Warszawie

20 maja 2009

Piąte sympozjum z cyklu Społeczna Misja Instruktora Nauki Jazdy odbyło się w Warszawie. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców, Wydawnictwo Grupa IMAGE oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

Prezes SOSK Wojciech Szemetyłło otworzył obrady i przywitał zaproszonych gości, byli wśród nich: Tomasz Piętka (Ministerstwo Infrastruktury); Tomasz Matuszewski (WORD w Warszawie); Krzysztof Szymański (PFSSK); Marek Gawroński (PIGOS); Witold Wiśniewski (Grupa IMAGE). Bardzo oczekiwane było zapowiedziane w programie wystąpienie Tomasza Piętki. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury omówił zapowiadane od dawna zmiany w rozporządzeniu 217 dotyczące przebiegu egzaminu państwowego na kategorie ABCD i E. Największe zainteresowanie zebranych przedstawicieli ośrodków szkolenia i obecnych na Sali instruktorów nauki jazdy, wzbudziła możliwość skrócenia czasu trwania egzaminu praktycznego na kat. B do 25. Jak wyjaśnił Piętka, będzie to możliwe w przypadku bezbłędnie wykonanych wszystkich zadań przez egzaminowanego np. w okresie małego natężenia ruchu. Egzamin kończy się po bezbłędnym dojechaniu na plac manewrowy i przy jednoznacznej ocenie egzaminatora. Kolejną nowością będzie pojawienie się w ośrodkach szkolenia oraz egzaminowania pojazdów spełniających wymagania kat. B1 (quadów) i problemów związanych z egzaminowaniem przy ich użyciu. Z wyjaśnień T. Piętki jednoznacznie wynikało, że jeżeli pojazd nie jest przystosowany do przewozu dwóch osób to egzamin przebiega według zasad dotyczących kat. A. Potwierdzone zostało, iż trwają prace-dyskusje, w szerokim gronie organizacji zainteresowanych szkoleniem, nad kształtem projektu ustawy o kierujących pojazdami. Tekst projektu ustawy został skierowany do Sejmu.

e6ed7424593dc9bf2da8f26d5920367b9e584015 (299-2)

Zarząd PFSSK i jego członkowie wielką uwagę zwracają na problem (znany nie od dzisiaj) warunków wymiany i eksploatacji samochodów szkoleniowych. Działacze szukają sposobów na zapis w nowej ustawie rozwiązania zapewniającego jednakowe dla WORD i OSK warunki zakupów samochodów. Reprezentowane przez wymienionych środowisko domaga się również ustawowego zapewnienia możliwości udziału pojazdów szkoleniowych będących własnością ośrodków szkolenia w egzaminie państwowym. O tym i wielu innych wywołujących emocje propozycjach unowocześnienia i dostosowania polskiego prawa drogowego do wymogów europejskich mówiono zarówno na sali konferencyjnej jak i w kuluarach spotkania. Prezes Zarządu PFSK Krzysztof Szymański omawiając bieżące sprawy, jakimi się zajmuje PFFSK podzielił się z obecnymi spostrzeżeniami dotyczącymi systemu szkolenia kierowców we Francji. Gościła tam grupa 40-tu szkoleniowców z całej Polski. Omawiając różnice wskazano dla przykładu, iż francuskie ośrodki szkolenia nie muszą być wyposażone w plac manewrowy, natomiast egzaminy państwowe odbywają się np. w Paryżu w 25-ciu dzielnicach (w wydziałach komunikacji) przy użyciu samochodów ośrodków szkolenia. W ten sposób we Francji problem wyboru samochodu nie istnieje. W Paryżu nie szkoli się na kat. C i D, w tym zakresie jest tylko 80 osk, które obsługują ca 6 milionów mieszkańców. Program przewiduje 40 godzin jazd i 10 godz. obowiązkowego szkolenia teoretycznego. Koszt kursu 1800 euro. Badania lekarskie na kat B. nie istnieją. Wszystkie sprawy związane z zapisem, egzaminem załatwia osk. Prawda, że jest to system prosty i tylko żal że my możemy o tym tylko pomarzyć - skomentował prezes.

Przedstawiciel dyrektora WORD w Warszawie Tomasz Matuszewski przedstawił problemy związane z koniecznością wymiany obecnie używanych 5-cio biegowych Toyot na 6-cio. Wskazał na błędy, jakie popełniono w 2007 r. Nikt nie przewidział, że w tak małym aucie Toyota wymyśli 6-cio biegową skrzynię .Jedynym rozwiązaniem na dzisiaj, jest przedłużenie eksploatacji posiadanych w osk pojazdów praktycznie do końca roku 2009 - powiedział. W drugiej części spotkania Tomasz Matuszewski w towarzystwie kierowników trzech miejsc egzaminowania warszawskiego WORD odpowiadali i wyjaśniali, zagadnienia egzaminowania wynikające ze zmiany rozporządzenia o szkoleniu i egzaminowaniu. Ilość pytań i szeroka dyskusja skłoniły organizatorów spotkania do zapowiedzi następnego sympozjum - po rozpoczęciu egzaminów w nowej formule i zebraniu pierwszych doświadczeń przez obie strony.

Wydawnictwo Grupa IMAGE zaprezentowało najnowszy podręcznik autorstwa Zbigniewa Drexlera.

Kończąc spotkanie Wojciech Szemetyłło wyraził opinię uczestników, że tylko współpraca i dyskusja, nawet przy dużej rozbieżności stanowisk, prezentowanie swoich opinii, pozwoli na wzajemne porozumienie i wypracowanie jednolitego stanowiska uwzględniającego interesy OSK i WORD.